Nhạc nhà trồng

Nhạc mình tự làm, thả <3 ủng hộ nhé!


0x6C617A79 · arcade
0x6C617A79 · Đã Lỡ Yêu Em Nhiều (Remix)
0x6C617A79 · MirthMobiRemixNewerVer
0x6C617A79 · Illusion (Edited) [Edited]
0x6C617A79 · W.H.E.R
0x6C617A79 · Wave
0x6C617A79 · Leaving Earth

Spotify

Thêm luôn cái playlist nhạc Spotify của mình